Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ДОЛЕТЕЯ КОЛЕДО
Ръченица (7/8)

Мария Михайлова
   1. Долетея Коледо два гълаба Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
   2. Па кацная Коледо на ореше Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
   3. Откършия Коледо по пръчица Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо

   4. Отнесоя Коледо на златаря Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
   5. Да прославят Коледо млада Бога Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо

РЕЧНИК

Буй

   Избуявам, Раста

Ореше

   Орех

Създаден: 21 август 2012 г.
Променен: 15 февруари 2019 г.

Назад
КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com