Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ДОЛЕТЕЯ КОЛЕДО
Мария Михайлова
Ръченица (7/8)

   1. Долетея Коледо два гълаба Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
   2. Па кацная Коледо на ореше Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
   3. Откършия Коледо по пръчица Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо

   4. Отнесоя Коледо на златаря Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
   5. Да прославят Коледо млада Бога Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо
      Буй буй Коледо, Бог се роди Коледо


Любомир, Йоана, Божидар, Преслава и Ивета
8 декември 2016

РЕЧНИК

Буй

   Избуявам, Раста

Ореше

   Орех

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 21 август 2012 г.
Променен: 11.03.2024 г.