Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
Я ДАЙ МИ БУЛЬО

Ганка, Мария, Ралица

    1. Я дай ми бульо, я дай ми
    Я дай ми нова премяна
    Я дай ми бульо, я дай ми
    Я дай ми нова премяна
    Мари що гората на росен мирише
    А полето на червен трендафил
    Мари що гората на росен мирише
    А полето на червен трендафил
   
    2. Я дай ми бульо, я дай ми
    Я дай ми чифте пищови
    Я дай ми бульо, я дай ми
    Я дай ми чифте пищови
    Мари що гората на росен мирише
    А полето на червен трендафил
    Мари що гората на росен мирише
    А полето на червен трендафил
   
    3. Ще ида бульо, ще ида
    В гора зелена хайдутин
    Ще ида бульо, ще ида
    В гора зелена хайдутин
    Мари що гората на росен мирише
    А полето на червен трендафил
    Мари що гората на росен мирише
    А полето на червен трендафил
   

РЕЧНИК

Буля

   Обръщение към съпругата на моя брат
Премяна    Официално облекло

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 2 юни 2013 г.
Променен: 28 XII 2019 г.