Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
КАЛИНО МАЛИНО
Добруджанска песен, fis-moll, 9/8

   1. Калино, Малино, байнева, хубава
        Влязла е Калина, в байнева градина
        Влязла е Калина, в байнева градина
        Цвете си набрала, легнала заспала
   
   2. Отдолу идеха момци добруджанци
      Калина видяха коне си поспряха
      Сидяха, гледаха, чудом са чудиха
      Чи куяй тъс мома, брех каквай тъс хубус
3. Сепна са Калина, сепна събуди са
   Като ги погледна две звезди грейнаха
   Като ги погледна две звезди грейнаха
   Като им продума, трендафил разцъфна

РЕЧНИК

Байнева

   Баткова, батюва
Чудом са чудиха    Учудили се на чудото
Тъс    Тази
Сепна    Стресна

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 21 февруари 2012 г.
Променен: 31.12.2020 г.