Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

КАТО СВИРКИ СВИРАТ МАМО

Македонска ръченица (7/8 ІІ)

    Като свирки свират мамо, като тупан тупа
    Я кажи ми мамо на колко съм годин
    Ако съм маленка барем съм убава
    Я дай ми мамо какина премена
    Ако съм маленка барем съм убава
    Я дай ми мамо какина премена
   
    Я дай ми мамо какина премена
    Да се напремена, убава да стана
    Па че си отида доле у селото
    Доле у селото на сред на орото
    Па че си отида доле у селото
    Доле у селото на сред на орото
   
    Целото село се у мен че гледа
    Целото село се у мен че гледа
    Със полите фук фук, с кондурките троп, троп
    Със гердано трес трес, със устата иху-у-у
    Със полите фук фук, с кондурките троп, троп
    Със гердано трес трес, със устата иху-у-у
   


РЕЧНИК

Тупан    Тъпан
Кондурки    Обувки


Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; trioiskar@yahoo.com
Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 21 март 2013 г.
Променен: 19 декември 2013 г.