Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

МАЛКА МОМА КОНЧЕ ВОДИ

Право хоро (2/4)

1. Малка мома конче води
    На бял Дунав да го пои
    Конче й вода не пие
    Плахом гледа покрай Дунав
   
2. Покрай Дунав три овчеря
    Първи овчар с кавал свири
    Втори овчар стадо брои
    Трети овчар мляко дои
   
3. Загледа се първи овчар
    Загледа се в малка мома
    Изтърва си медян кавал
    Изтърва го във бял Дунав
   
4. Загледа се втори овчар
    Загледа се в малка мома
    Разбърка си вакло стадо
    Де гиди момне ле пъстро пиле
   
5. Загледа се трети овчар
    Загледа се в малка мома
    Ведро държи изтърва го
    Де гиди овчар първо любе
   


РЕЧНИК

Ведро

   Съд за течности


Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum; Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 юли 2012 г.
Променен: 30 август 2015 г.