Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
ЛАЖИ ВЕРЕ
Македонска ръченица (7/8 II вид)

    1. Лажи, лажи Вере, лажи кой ке лажеш
    Само мене Вере, немой да ме лажеш
    Само мене Вере, немой да ме лажеш
    Яс си имам Вере, леле яс си имам
    Яс си имам Вере, дор три болести
    Яс си имам Вере, дор три болести
   
    2. Първа болес Вере, леле първа болест
    Първа болес Вере, Струмишки кафани
    Първа болес Вере, Струмишки кафани
    Втора болес Вере, леле втора болес
    Втора болес Вере, тугина ке одам
    Втора болес Вере, тугина ке одам
   
    3. Трета болес Вере, леле трета болес
    Трета болес Вере, умирам за тебе
    Трета болес Вере, умирам за тебе
   

РЕЧНИК

Кафани

   Кръчми

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 юли 2012 г.
Променен: 03.05.2020 г.