Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
МАРИ ДОНЕ
Балканджийска песен
(2/4)

   1. Мари Доне бяла Доне като метеш двори
      Не найде ли бяла Доне моя меден кавал
      Мари Доне бяла Доне като метеш двори
      Не найде ли бяла Доне моя меден кавал
   2. Намерих го млади момко на мама го дадох
      Да го тури във съндъка при мойте дарове
      Намерих го млади момко на мама го дадох
      Да го тури във съндъка при мойте дарове
   3. Довечера ела момко на нашта седянка
      Хем да ни посвириш момко, хем да си го вземеш
      Довечера ела момко на нашта седянка
      Хем да ни посвириш момко, хем да си го вземеш

РЕЧНИК

Найде ли

   Намери ли

Тури

   Слага

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 21 август 2012 г.
Променен: 31.12.2020 г.