Начало
Трио Искър
Деца
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

МАРИ ДОНЕ
Балканджийска песен (2/4)


   1. Мари Доне бяла Доне като метеш двори
      Не найде ли бяла Доне моя меден кавал
      Мари Доне бяла Доне като метеш двори
      Не найде ли бяла Доне моя меден кавал

   2. Найдох найдох млади момко на мама го дадох
      В съндък да го тури момко да се не изгуби
      Найдох найдох млади момко на мама го дадох
      В съндък да го тури момко да се не изгуби

   3. Довечера ела момко на нашта седянка
      Хем да си го вземеш момко, хем да ни посвириш
      Довечера ела момко на нашта седянка
      Хем да си го вземеш момко, хем да ни посвириш

РЕЧНИК

Найдох

   Намерих

Найде ли

   Намери ли

Тури

   Слага


Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90; +359 2 978 28 97
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; trioiskar@yahoo.com
Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 21 август 2012 г.
Променен: 30 август 2015 г.