Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
МАРИ МОМЕ МАЛКА МОМЕ
(2/4)

1. Мари моме малка моме
    двори като метеш
    Не найде ли малка моме
    Моят меден кавал
    Мари моме малка моме
    двори като метеш
    Не найде ли малка моме
    Моят меден кавал
   
    2. Намерих го млади момко
    На мама го дадох
    Да го скрие във съндъка
    При мойте дарове
    Намерих го млади момко
    На мама го дадох
    Да го скрие във съндъка
    При мойте дарове
   
    3. Довечера ела момко
    На нашта сидянка
    Хем да ни посвириш момко
    Хем да си го вземеш
    Довечера ела момко
    На нашта сидянка
    Хем да ни посвириш момко
    Хем да си го вземеш
   

РЕЧНИК

   

Назад
КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 3 февруари 2018 г.
Променен: 04.01.2023 г.