Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

МОМА МИЛКА

Шопска песен, ръченица (7/8)

1. Прочула се мома Милка, мома Милка леле вакарелка
    Па окнала запояла, я съм мома леле над момите
    Най-убава, най-работна, цело село мене гледа
    Моя рода най-голема, най-богати сме у село
   
2. Дочули я граовците, облекли са леле елеците
    Накривили калпаците, кой че Милка леле да залиби
    Га ойдоя що да видат, по три моми през два дола
    Псета лаят, вуци вият, мома Милка не найдоя
   
3. Мома Милка кон водила и сама си леле се фалила
    Али били що слушали, а будали леле верували
    Що се убос народила, без пари се изарчила
    Га е стока префалена, пет пари не е чинила
   


Никол Маринова


Калина Танчева

Ирена Михайлова

Мария Михайлова

РЕЧНИК

Вакарелка

   Девойка от село Вакарел.
Окнала    Викнала
Запояла    Запяла
Убава    Хубава
Граовци    Момци от село Граово
Ойдоя    Отидоха
Псета    Кучета
Вуци    Вълци
Найдоя    Намериха
Фалила    Хвалила
Али    Луди
Будали    Глупави
Верували    Вярвали
Убос    Хубост
Чинила    Струвала


Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 25 септември 2015 г.