Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
МОМА МИЛКА
Шопска песен, ръченица (7/8)

    1. Прочула се мома Милка, мома Милка леле вакарелка
    Па окнала запояла, я съм мома леле над момите
    Най-убава, най-работна, цело село мене гледа
    Моя рода най-голема, най-богати сме у село
   
    2. Дочули я граовците, облекли са леле елеците
    Накривили калпаците, кой че Милка леле да залиби
    Га ойдоя що да видат, по три моми през два дола
    Псета лаят, вуци вият, мома Милка не найдоя
   
    3. Мома Милка кон водила и сама си леле се фалила
    Али били що слушали, а будали леле верували
    Що се убос народила, без пари се изарчила
    Га е стока префалена, пет пари не е чинила
   


Никол Маринова


Калина Танчева

РЕЧНИК

Вакарелка

   Девойка от село Вакарел.
Окнала    Викнала
Запояла    Запяла
Убава    Хубава
Граовци    Момци от село Граово
Ойдоя    Отидоха
Псета    Кучета
Вуци    Вълци
Найдоя    Намериха
Фалила    Хвалила
Али    Луди
Будали    Глупави
Верували    Вярвали
Убос    Хубост
Чинила    Струвала

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 14.03.2024 г.