Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
МОМИЦЕ

   1. Момице мари хубава
      Пуста дано да остане
      Вашана долна махало
      Че има моми хубави
      Пък ви са момци глупави
      Пък ви са момци глупави
   2. Че ви са моми хубави
      Пък ви са момци глупави
      Пък ви са момци глупави
      Пък ви са момци глупави
      Не знаят моми да любят
      Не знаят моми да любят
   3. Момице мари хубава
      Пуста дано да остане
      Вашана долна махало
      Че има моми хубави
      Пък ви са момци глупави
      Пък ви са момци глупави

РЕЧНИК

Момице

   Момиче

Вашана

   Вашата

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 18 август 2012 г.
Променен: 07.05.202020 г.