Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
МОРЕ АРЕСАХ СИ
Шопска песен, право хоро (2/4)

    1. Море аресах си мила мамо една малай мома
   Море туку вика мила мамо главата ме боли
   На глава главило на чело а, й
   На чело алтън сине и отгоре перо й
   Иху, иха, ха, их леле сине, белким да й мине
   Иху, иха, ха, их леле сине, белким да й мине

    2. Море туку вика мила мамо очите ме болят
   Море туку вика мила мамо веждите ме болят
   На очи очило, на вежди веждило, на глава главило
   На чело а, й, на чело алтън сине и отгоре перо й
   Иху, иха, ха, их леле сине, белким да й мине
   Иху, иха, ха, их леле сине, белким да й мине

    3. Море туку вика мила мамо снагата ме боли
   Море туку вика мила мамо ръцете ме болят
   На очи очило, на вежди веждило, на глава главило
   На снага бело було, на ръце златен пръстен, на чело а, й
   На чело алтън сине и отгоре перо, й
   Иху, иха, ха, их леле сине, белким да й мине
   Иху, иха, ха, их леле сине, белким да й мине

РЕЧНИК

Аресах

   Харесах
Малай    Малка
Главило    Украса за глава
Алтън    Жълтица, златна пара
Очило    Очила
Снага    Тяло

Назад


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 26 април 2012 г.
Променен: 25.07.2021 г.