Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ОБЗАЛОЖИ СЕ, ДОЙНЕ ЛЕ
(~)

    1. Обзаложи се, Дойне ле
    Дойна с брата си
    Че ще да иде, Дойне ле
    Сред нощ полунощ
    Сред нощ полунощ, Дойне ле
    На полугаря
   
    2. Ако ми дойдеш, Дойне ле
    Сред нощ полунощ
    Ще ти харижа, Дойне ле
    Дор девет овни
    Дор девет овни, Дойне ле
    С привити рога
   
    3. И тяй отишла, Дойне ле
    Сред нощ полунощ
    Та не извика, Дойне ле
    Както си вика
    Ами изблея, Дойне ле
    Като кошута
   
    4. И той помисли, Дойне ле
    Че е кошута
    Та я захвърли, Дойне ле
    С тънката пушка
    Та я удари, Дойне ле
    В клетото сърце
   

РЕЧНИК

Харижа

   Подаря

Назад


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 30 август 2015 г.
Променен: 28.09.2020 г.