Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ОЗДОЛЕ ИДАТ ШОПИ ЕРГЕНЕ
(7/8)

   1. Оздоле идат
   Шопи ергене
   Ой шопе, шопе
   Гявол си шопе
   На глави носат
   овчи калпаци
   Ой шопе, шопе
   Гявол си шопе
   Ой шопе шопе, хей
  
   2. В ръце си държат
   Геги криваци
   Ой шопе, шопе
   Гявол си шопе
   Нозете им са
   В свински опинци
   Ой шопе, шопе
   Гявол си шопе
   Ой шопе шопе, хей
  
   3. Като си одат
   Одат и окат
   Ой шопе шопе
   Гявол си шопе
   Че от Витоша
   По-високо нема
   Че от Искаро
   По дълбоко нема
   Ой шопе шопе, хей
  
   4. Шопите не чуят
   Сал едно си знаят
   Сал едно си знаят
   Със език да цъкат
   Със език да цъкат
   И глави да климат
   И глави да климат
   На Бояна думат
   Ой шопе шопе, хей
  
   5. Пирин е висока
   Ама е далеко
   Дунав е широка
   Ма не е дълбока
   Пирин е висока
   Ама е далеко
   Дунав е широка
   Ма не е дълбока
   Ой шопе шопе, хей
  

РЕЧНИК

Оздоле

   Отдолу

Гявол

   Дявол, хитрец

Калпак

   Кожена шапка

Гега

   Сопа, тоягя

Кривак

   Сопа, дебела тояга

Опинци

   Цървули

Одат

   Вървят

Окат

   Викат

Сал

   Само

Климат

   Клатят

Назад

Създаден 27 март 2015 г.
Променен 28.09.2020 г.


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com