Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
ПЕТРУНО
(7/8)

Ива Петкова и Ива Гоговска

    1. Петруно пиле шарено, Петруно пиле шарено
    Де гиди ягне галено, де гиди ягне галено
    Петрунините очици, Петрунините очици
    Те чинат шепа жълтици, те чинат шепа жълтици
   
    2. Петруно пиле шарено, като си толку юбаво
    От бога ле си паднало, ил си в градинка никнало
    Лудо ле лудо та младо, лудо ле лудо та младо
    Не съм от бога паднало, нито в градинка никнало
   
    3. И мене макя родила, и мене макя родила
    И мене като и тебе, и мене като и тебе
    Кога ме мама родила, кога ме мама родила
    За топола се е държала, към ябука е гледала
   
    4. Затуй съм бела цървена, затуй съм бела цървена
    Затуй съм тънка висока, затуй съм тънка висока
    Петруно пиле шарено, Петруно пиле шарено
    Де гиди ягне галено, де гиди ягне галено
   
   
Габриела Симеонова

Ива и Даниел

РЕЧНИК

Жълтица

   Златна монета

Ябука

   Ябълка

Чинат

   Струват

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 юли 2012 г.
Променен: 03.05.2020 г.