Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ПО ДРУМ МОМЕ

    1. По друм моме, по друм моме
    Побегнало ле, побегна й
    Побегнало ле, побегнало
    Църно семе, църно семе
    Посеяло ле, посея й
    Посеяло ле посеяло
   
    2. Зелено е, зелено е
    Поникнало ле, поникна й
    Поникнало ле, поникнало
    Жълта пъпка, жълта пъпка
    Напъпило ле, напъпи й
    Напъпило ле, напъпило
   
    3. Мораво се, мораво се
    Разпукнало ле, разпукна, й
    Разпукнало ле, разпукнало
    Алено се, алено се
    Разцъфтело ле разцъфте й
    Разцъфтело ле, разцъфтело
   

РЕЧНИК

Друм

   Път

Църно

   Черно

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 март 2013 г.
Променен: 25.09.2021 г.