Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

ПО ДРУМ МОМЕ


1. По друм моме, по друм моме
    Побегнало ле, побегна й
    Побегнало ле, побегнало
    Църно семе, църно семе
    Посеяло ле, посея й
    Посеяло ле посеяло
   

2. Зелено е, зелено е
    Поникнало ле, поникна й
    Поникнало ле, поникнало
    Жълта пъпка, жълта пъпка
    Напъпило ле, напъпи й
    Напъпило ле, напъпило
   

3. Мораво се, мораво се
    Разпукнало ле, разпукна, й
    Разпукнало ле, разпукнало
    Алено се, алено се
    Разцъфтело ле разцъфте й
    Разцъфтело ле, разцъфтело
   

РЕЧНИК

Друм

   Път

Църно

   Черно

   


Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 март 2013 г.
Променен: 21 септември 2013 г.