Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ПОХОДИХ

    1. Походих, мамо, погледах
    Хубави моми гиздави
    Хубави моми гиздави
    Гиздави и пременени
   
    2. Гиздави и пременени
    Скопосни и работливи
    Първата беше хубава
    Бяла й червена Калина
   
    3. Втората беше гиздава
    На снага тънка й висока
    Третата беше работна
    Работна, мамо, скопосна
   
    4. Мама си сину думаше
    Земи си сине третата
    Третата най-работната
    Третата най-скопосната
   

РЕЧНИК

   

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 5 май 2014 г.
Променен: 28.09.2020 г.