Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ПРОВИКНА СЕ

1. Провикна се Рада, Рада убавица
    Па я съм си мома мома над момите
    Провикна се Рада, Рада убавица
    Па я съм си мома, мома над момите
    Фала тоя ерген мене шо че земе
    Много че почитам свекър и свекърва
    Фала тоя ерген мене шо че земе
    Много че почитам свекър и свекърва
   
2. Сека заран рано, рано че си стаем
    Сека заран рано се около пладне
    Сека заран рано, рано че си стаем
    Сека заран рано се около пладне
    Ручок че наготвим за свекър свекърва
    Нека те да ручат дано да изпукат
    Ручок че наготвим за свекър свекърва
    Нека те да ручат дано да изпукат
   
3. Я свекъра мале много че почитам
    Кошулята нему на гръб че му перем
    Я свекъра мале много че почитам
    Кошулята нему на гръб че му перем
    Да се кълне свекър с мене да се фали
    Като моя снаа нийде друга нема
    Да се кълне свекър с мене да се фали
    Като моя снаа нийде друга нема
   
   4. А пък за свекърва нема що да чиним
      Честита че биде свекърва со мене
      А пък за свекърва нема що че чиним
      Честита че биде свекърва со мене
      Глава че ю мием се со врела вода
      Да ми е свекърва бела и цървена
      Глава че ю мием се со врела вода
      Да ми е свекърва бела и цървена

РЕЧНИК

Фала

   Браво

Стаем

   Ставам

Ручок

   Ядене

Кошуля

   Риза

Снаа

   Снаха

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 18 август 2012 г.
Променен: 01.01.2021 г.