Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ПУСТИ МОМИ МАМО
Шопска песен (11/8)

1. Пусти моми мамо, бенедерки, бенедерки убавици
   Се са бели мамо, и цървени, се са тънки и високи
   Кога пойдат мамо, на орото пременени нагиздени
   Кога одат мамо, снага кършат снага кършат като мрени

2. Ка облекли мамо, литачета като слънце огреяли
   Между ни е мамо, най-убава най-убава най-гиздава
   Тая Цвета мамо, поповата като нея друга нема
   Лицето й мамо, огреяло от трендафил по убаво

3. Я си мома гледам и се чудим дали Цвета че ме земе
   Па си фанем мамо, кеменето та засвирим на орото
   Мило ми е мамо, драго ми е кога Цвета заиграе
   Изгорех си мамо, пусто сърце за невеста да я зема


РЕЧНИК

Литак

   Шопски сукман
Кемене    Гъдулка

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19 август 2012 г.
Променен: 01.01.2021 г.