Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ПРОВИКНА СЕ РАДИН БАЩА
(11/8)

    1. Провикна се Радин баща, Малино, Радо, хубава
    Кой излезе воз бел камик, да набере зелен здравец
    Никой са не е наело, Малино, Радо, хубава
    Наело се е овчарче, да набере зелен здравец
   
    2. Провикна се Радин баща, Малино, Радо, хубава
    Кой направи воденица, воденица с девет витла
    Кой направи воденица, Малино, Радо, хуба
    Воденица с девет витла, той ще вземе бяла Рада
   
    3. Наело се е овчарче, Малино, Радо, хубава
    Да направи воденица, Малино, Радо, хубава
    Да направи воденица, Малино, Радо, хубава
    Да си вземе бяла Рада, Малино, Радо, хубава
   

   

Напеви от северозапада, 16 Национален фолклорен конкурс, град Монтана, 18-19.05.2024 година, Mлaдежки дoм, napevi_severozapad@abv.bg, tel. +359 96 306 755

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ
Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 8 април 2024 г.
Променен: 11 април 2024 г.