Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ШОПСКА КИТКА


1. И от високо гледа мило ясно Слънце
    И мило ясно Слънце
   
2. Видиш ли Слънчо, видиш ли хубава мома Елена
    Видиш ли Слънчо, видиш ли хубава мома Елена
    Зелен ми здравец береше леле и си се тебе молеше
    Зелен ми здравец береше леле и си се тебе молеше
   
3. Първо ми либе Никола млад войник скоро че иде
    Първо ми либе Никола млад войник скоро че иде
    Нему си китка да кича леле, негова булка че стана
    Нему си китка да кича леле, негова булка че стана
   
4. Елено, Елено, гиздава невесто
    Като се лъгахме, вчера се земахме
   
5. Кога се земахме, нищо си немахме
    Ти клето сираче, аз селско аргатче
   
5. А сега Елено всичко си имаме
    Агнета ни блеят, децата се смеят
    Еле-е-е-ено, гиздава невесто, й-й
   

РЕЧНИК

Аргатче

   Слуга

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 16 август 2012 г.
Променен: 19.09.2020 г.