Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
С КОЛ Е БАБА ВРАТА ЗАПИНЯЛА


1. Е-е-е-е
    С кол е баба врата запиняла
    Да не иди старца по меани
    да не пие това руйно вино
    Да не пие това руйно вино
    Да не троши чаши полокии
    Да не зяпа млади кръчмарици
    Да не иде старца на орото
    Да не скача оро до момите
    Да не къса бриле-е-е-е свинските опинце
   
2. Е-е-е-е
    С кол е баба врата запиняла
    Да не оди старца по седенки
    Да не гази видела и лампи
    Да не лови бриле-е-е-е баби тръндахури
   

РЕЧНИК

Запиняла

   Залостила

Опинци

   Обувки

Тръндахури

   Въртиопашки

Назад


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19 август 2012 г.
Променен: 01.01.2021 г.