Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
СНОЩИ СИ ДОЙДЕ
(9/8)

1. Снощи си дойде лудото младо далек от печалба
   Снощи си дойде коня си стега па да си бега
   Снощи си дойде, коня си стега, па да си бега
  
2. Белото моме царните очи пред коня стои
   Пред коня стои жално се моли немой не бегай
   Пред коня стои жално се моли немой не бегай
  
3. Как ке поминеш неврокопско поле пълно овчери
   Лесно ке минам, кавал ке свирам, песна ке пеам
   Лесно ке минам, кавал ке свирам, песна ке пеам
  
4. Как ке поминеш Пирин планина пълна айдути
   Лесно ке минам коня ке явам, пушка ке пукам
   Лесно ке минам коня ке явам, пушка ке пукам
  

Йоана Стойнова и Божидар Христов
25 ноември 2016

РЕЧНИК

Неврокопско

   Гоцеделчевско

Айдути

   Хайдути

Явам

   Яздя

Пукам

   Гърмя

Назад
КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 29 май 2017 г.
Променен: 13 април 2022 г.