Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
СТАНИ ПОПАДИЙКЕ
Право хоро (2/4)

1. Стани попадийке лебо да ми месиш
    Кьораф ли си попе дека брашно нема
    Тресе брада тресе и брашно донесе
    Тресе брада тресе и брашно донесе
    Тресе брада тресе и брашно донесе
    Тресе брада тресе и брашно донесе
   
2. Стани попадийке лебо да ми месиш
    Кьораф ли си попе дека вода нема
    Тресе брада тресе и вода донесе
    Тресе брада тресе и вода донесе
    Тресе брада тресе и вода донесе
    Тресе брада тресе и вода донесе
   
3. Стани попадийке лебо да ми месиш
    Кьораф ли си попе дека огин нема
    Тресе брада тресе и огин накладе
    Тресе брада тресе и огин накладе
    Тресе брада тресе и огин накладе
    Тресе брада тресе и огин накладе
   
4. Стани попадийке лебо да ми месиш
    Кьораф ли си попе дека болна лежам
    Здрави ръце меси и мене донеси
    Здрави ръце меси и мене донеси
    Здрави ръце меси и мене донеси
    Здрави ръце меси и мене донеси
   


РЕЧНИК

Лебо

   Хляба

Кьораф

   Сляп

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 1 април 2013 г.
Променен: 21.09.2020 г.