Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ПРЕМЕНИЛ МИ САЙ СТУЕНЧО


1. Пременил ми сай Стуенчо леле, нагиздил ми сай Стуенчо
    Пременил ми сай Стуенчо леле, нагиздил ми сай Стуенчо
    У бащини си потури леле, у чичини си опинци
    У бащини си потури леле, у чичини си опинци
   

2. Па че си пойде Стуенчо леле, у друго село за мома
    Па че си пойде Стуенчо леле, у друго село за мома
    Тъкмо си ойде Стуенчо леле, момите оро игаят
    Тъкмо си ойде Стуенчо леле, момите оро игаят
   

3. Па че се фана Стуенчо леле, със момите да играе
    Па че се фана Стуенчо леле, със момите да играе
    Орото води на десно леле, Стуенчо дърпа на лево
    Орото води на лево леле, Стуенчо дърпа на десно
   

4. Па се пущия момите леле, да си погледат Стуенчо
    Па се пущия момите леле, да си погледат Стуенчо
    Пусти потури големи леле, Стуенчо нозе уплели
    Пусти потури големи леле, Стуенчо нозе уплели
   

РЕЧНИК

Потури

   Панталони

Опинци

   Цървули

Пущия

   Пуснаха

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 16 август 2012 г.
Променен: 21.09.2020 г.