Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ТЪКАЛА ЛИ СИ

    Тъкала ли си момина мале, тънките дари
    Тънките дари, момина мале, шарени, мале, везани
    Нишан да пратя, момина мале, аляна коня вранява леле
    Аляна коня, момина мале, вранява мале, батюва
    Недей допраща, момино либе, конче нишанче
    Тънките дари, момино либе, дадени, лудо, харизани
   

РЕЧНИК

Тъкала

   С помоща на стан и конци се тъче ръчно платно, т.е. плат.
Везани    Бродирани
Нишан    Белег (дар за годеж)
Аляна    Червен
Вранява    Пъргав, игрив кон
Допраща    Изпраща
Лудо    Влюбен мераклия
Харизани    Подарени

Назад


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 21 февруари 2012 г.
Променен: 29.09.2020 г.