Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ТРЪГНА МОМА
(2/4)

    1. Тръгна мома за вода със две стомни шарени
    със две китки алени моме юбаво, ей ягне сугаре
    Отдол иде делия и на мома говори
    дай ми моме водица, моме юбаво, ей ягне сугаре
   
    2. Она даде водица с нейна десна ръчица
    Он я фана за ръка, моме юбаво, ей ягне сугаре
    Он я фана за ръка, па и строши пръстена
    Пръстен бурмазлията, моме юбаво, ей ягне сугаре
   
    3. Викна мома да плаче, пусто да си бре момче
    Как ке кажа на майка, моме юбаво, ей ягне сугаре
    Мълчи моме не плачи яс ке тебе да зема
    Че сме лика прилика, моме юбавО, ей агне сугаре
   

РЕЧНИК

Алени    Червени
Сугаре     Агне
Делия     Безделник
Фана    Хвана
Строши    Счупи
Бурмазлия    Годежен пръстен

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 29 февруари 2012 г.
Променен: 6 април 2024 г.