Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
ТУ ПОБЪРЗА
(Лале ли си зюмбюл ли си)
Безмензурна песен

1. Ту побърза млад челеби та заспа
    Та не види какво чудо помина
    Лале ли си зюмбюл ли си гюл ли си
   
    2. Поминаха дор три вакли увчеря
    Първи носи шаро агни да колят
    Лале ли си зюмбюл ли си гул ли си
   
    3. Втори носи руйно вино да пият
    Трети носи медян кавал да свирят
    Та отиват на момина седянка
   

РЕЧНИК

Челеби

   Господин
Помина    Мина
Вакли    

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 27 януари 2012 г.
Променен: 19.04.2020 г.