Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

ВЕЗ ДЕН РАДА НЕ Е ЗАПОЯЛА
Безмензурна песен


1. Вез ден Рада-а-а-а не е запо-о-о-о-яла
    По пладне е-е-е-е Рада запояла
    Раде ле убаво
   
2. Та зачуя-я-я-ят Рада на ши-и-и-и-роко
    На широко-о-о-о Рада на далеко
    Раде ле убаво
   

РЕЧНИК

Вез

   Цял

Запояла

   Запяла

Пладне

   По обяд


Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 21 август 2012 г.
Променен: 24 септември 2013 г.