Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ЗАСПАЛА Е РУЖКА

1. Заспала е Ружка
    Заспала е Ружка
    В горнана градинка
    Под червен трендафил
    Заспала е Ружка
    Заспала е Ружка
    В горнана градинка
    Под червен трендафил
   
2. От долу иде лудо
    От долу иде младо
    То на Ружка дума
    Ружке малка моме
    От долу иде лудо
    От долу иде младо
    То на Ружка дума
    Ружке малка моме
   
3. Ружке малка моме,
    Ружке малка моме
    Стани закичима
    Със червен трендафил
    Ружке малка моме
    Ружке малка моме
    Стани закичи ма
    Със червен трендафил
   

1. Заспала е Ружка
    Заспала е Ружка
    В долнана градинка
    В долнана градинка
    Под зелен босилчек
    Под зелен босилчек
    Под червен трендафил
    Под червен трендафил
   
2. От де мина лудо
    От де мина лудо
    То на Ружка дума
    Ружке малкай моме
    Откъсни ми Ружке
    Откъсни ми Ружке
    От зелен босилчек
    От червен трендафил
   
3. Ружка лудо дума
    Ружка лудо дума
    Я си ворви лудо
    Я си ворви лудо
    Я съм мома главена
    Я съм мома главена
    И със пьорстен менена
    И със пьорстен менена
   

РЕЧНИК

Главена

   Сгодена

Пьорстен

   Пръстен

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 март 2013 г.
Променен: 31.12.2020 г.