Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии

София


Създаден 3.2.2018
Променен 4.2.2018
ВИДЕО ОТ КОНЦЕРТИ
Искър в Грудчермер
Холандия, 10 август 2007 година

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg ; trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com