Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ЦВЕТАНКА ЙОТОВА
Музикален ръководител

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 10 август 2015 г.
Променен: 11 февруари 2018 г.