Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Трио            Деца
Записи
Текстове
Носии

К О Н Ц Е Р Т И
ГАНКА СТОЕВА

От високо


Музикален ръководител
ЦВЕТАНКА ЙОТОВА


Искър в Грутчермер


Катерино

Шопска Китка


Мома Милка

Църнилчице


Стоенчо

В село дюлгере


Замръкнала е

Овчар свири


По Гергьовден

Шопски Лазарки

Представяне
Концерти
Записи

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg E-mail: trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 12 октомври 2010 г.
Променен: 12 май 2016 г.