Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ДИАНА ТАНЧЕВА
ЗАПИСИРипни Калинке
Дервишко

Брайне ле


Опни ми             

Пойдох рано             

Що прибърза


Представяне   
Концерти   
Записи   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg E-mail: trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 9 октомври 2010 г.
Променен: 10 април 2016 г.