Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ
A
 1. Алова – Червена

 2. Алтоне – Жълтици

 3. Антерия – Къса мъжка връхна дреха

 4. Армаган – Подарък

Б
 1. Бабо – Обръщение, с което съпругът изразява почит към майката на съпругата си, а техните деца към майките на баща им и майка им

 2. Бае – Батко

 3. Белеше – Переше

 4. Белким – Дано

 5. Бори – Събаря

 6. Брайне – Батко

 7. Бой – Ръст, Височина

 8. Буй – Расти, Порасни

 9. Бульо – Обръщение към снахата на братята и сестрите на съпруга й

 10. Бунар – Кладенец

В
 1. Вез ден – Цял ден

 2. Врати; Враща – Връщам се

 3. Врече – Вълмо, къс развлачена вълна за ръчно предене

 4. Вуйна – Обръщение към съпругата на брат на майка ми

 5. Вуйчо – Обръщение към брата на майка ми

Г
 1. Главен – Годен (сгоден)

 2. Главеница – Годеница

 3. Герен – Кладенец

 4. Грагяни – Граждани

Д
 1. Дадова – Дадоха

 2. Девер – Обръщение към брат на съпруга

 3. Доаждам (доадам) – Идвам

 4. Доваждам (довадам) – Довеждам

 5. Дор – Докато

 6. Дюлгерин – Строител (шопски диалект)

 7. Дядо – Обръщение, с което съпругът изразява уважение към бащата на съпругата си, а техните деца към бащите на майка им и баща им

Е
 1. Етърви – Две снахи в една къща са етърви (етървата е жена на брата на мъжа)

З
 1. Заборави – Забрави

 2. Запре – Спря (шопски диалект)

 3. Зълва – Сестра на съпруга

 4. Зупай – Стъпвай

Й
 1. Йобидоме – Обиколихме

 2. Йоро – Хоро

К
 1. Кайно – Байно, батко

 2. Калтята – Кръстница (македонски диалект)

 3. Калеко – Кръстник (македонски диалект)

 4. Калина – Обръщение на снахата към сестра на съпруга й. Името "Калина" не е собствено, а нарицателно. То изразява роднинската връзка с лицето в семейството и е израз на уважение. Поставя се пред собственото име. Например "калино Радо" по същия начин както казваме "бабо Станке", лельо Драгано"

 5. Каматно – Хубаво (родопски диалект)

 6. Ке – Ще (македонски диалект)

 7. Кому – На кого (шопски диалект)

 8. Корсче – Кръсче (Родопски диалект)

 9. Кошуля – Риза (шопски диалект)

Л
 1. Лани, Ланска, Лански – От предишния път, От миналата година, Стар

 2. Леля и Свяко – Обръщение към сестрата на баща ми и към нейния съпруг

 3. Леп – Хляб

М
 1. Малено – Малко

 2. Мегдан – Площад

 3. Момице – Момиче (Родопски диалект)

 4. Мораф – Син (шопски диалект)

Н
 1. Найде, Найдох – Намирам, Намерих (шопски диалект)

 2. Нему – На него (шопски диалект)

 3. Нозе – Крака

О
 1. Огин – Огън (македонски диалект)

 2. Одая – Стая

 3. Ойдем – Отивам

 4. Ока – Съд с вместимост 1 литър, например кана

 5. Окам – Викам

 6. Орати – Говори (шопски диалект)

 7. Оти – Защо (шопски диалект)

 8. Отнесоя – Занесоха (шопски диалект)

 9. Оче – Иска (шопски диалект)

П
 1. Пайван – Вързани, Оседлани

 2. Папуци – Обувки

 3. Паралия – Ниска маса

 4. Патравци – Крака (шопски диалект)

 5. Пенджер – Прозорец

 6. Поемо – Пеем

 7. Попадале – Изпопадали

Р
 1. Рекова – Рекоха

 2. Ръчиня – Ръце

С
 1. Сакам – Искам (шопски диалект)

 2. Сал – Само

 3. Сая – Женска шопска горна дреха

 4. Свяко (Свако) – Обръщение към съпругът на сестрата на баща ми, която ми е леля

 5. Сдумали – Наговорили

 6. Севда – Любима

 7. Скута – Забрадка

 8. Сос – Със

 9. Софра – Ниска маса

 10. Стринка – Обръщение към съпругата на брата на баща ми, който ми е чичо

 11. Сум – Съм

 12. Сърп – Инструмент за рязане класовете на житото

Т
 1. Таман – Току що

 2. Терзия – Шивач

 3. Торнувам – Тръгвам (родопски диалект)

 4. Тугина – Чужбина (македонски диалект)

 5. Тути – Търпи

Ф
 1. Файда – Полза (турски)

Х
 1. Хортува – Говори

Ч
 1. Чамурджия – кюмюрджия

 2. Чичо – Обръщение към брат на бащата

 3. Чича – Чичо (шопски диалект)

 4. Чумбер – Забрадка

Ш
 1. Шамия – Забрадка (македонски диалект)

   КОНТАКТИ

   Тел. +359 899 75 05 90
   E-mail: gkamish@issp.bas.bg
   http://www.trioiskar.com

   Създаден: 18.10.2020 г.
   Променен: 08.04.2024 г.

   Web