Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ДРЕМЕ МИ СЕ ЛЕГА МИ СЕ
Шопска песен (2/4)

   1. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
      Има мома у селото при ню бих си легнал
      Она оче и я очу майкя вой не дава
      Купи майци пагачица она йо даде
      Она оче и я очу майкя вой не дава
      Купи майци пагачица она ми йо даде
   2. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
      Има мома у селото при ню бих си легнал
      Она оче и я очу баща вой не дава
      Купи бащи мораф кожуф и он ми йо даде
      Она оче и я очу баща вой не дава
      Купи бащи мораф кожуф и он ми йо даде
   3. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
      Има мома у селото при ню бих си легнал
      Она оче и я очу брат во ю не дава
      Купи брату капаклию и он ми йо даде
      Она оче и я очу брат во ю не дава
      Купи брату капаклию и он ми йо даде
   4. А на попа у селето що че да му дадем
      Кога сака за венчило сто и двайсет гроша
      То на попа му е лесно попадия има
      Че му пее, че му грее прес целата зима
      То на попа му е лесно попадия има
      Че му пее, че му грее прес целата зима
   5. Со настана саком зорим пиле мое дедо
      Ситно оро заиграем зер ми е студено
      Заиграем па си мислим ти да си до мене
      Мило мое да те зема с мене от орото
      Заиграем па си мислим ти да си до мене
      Мило мое да те зема с мене от орото

РЕЧНИК

Дреме ми се

   Спи ми се

Дойоди

   Идва

Ньой

   Нея

Оче

   Иска

Она

   Тя

Мораф

   Син

Сака

   Иска

Капаклию

   Шапка

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19 август 2012 г.
Променен: 31.12.2020 г.