Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

ДРЕМЕ МИ СЕ ЛЕГА МИ СЕ
Шопска песен


   1. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
      Има мома у селото при ню бих си легнал
      Она оче и я очу майкя вой не дава
      Купи майци пагачица она йо даде
      Она оче и я очу майкя вой не дава
      Купи майци пагачица она ми йо даде

   2. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
      Има мома у селото при ню бих си легнал
      Она оче и я очу баща вой не дава
      Купи бащи мораф кожуф и он ми йо даде
      Она оче и я очу баща вой не дава
      Купи бащи мораф кожуф и он ми йо даде

   2. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
      Има мома у селото при ню бих си легнал
      Она оче и я очу брат во ю не дава
      Купи брату капаклию и он ми йо даде
      Она оче и я очу брат во ю не дава
      Купи брату капаклию и он ми йо даде

   3. А на попа у селето що че да му дадем
      Кога сака за венчило сто и двайсет гроша
      То на попа му е лесно попадия има
      Че му пее, че му грее прес целата зима
      То на попа му е лесно попадия има
      Че му пее, че му грее прес целата зима

   4. Со настана саком зорим пиле мое дедо
      Ситно оро заиграем зер ми е студено
      Заиграем па си мислим ти да си до мене
      Мило мое да те зема с мене от орото
      Заиграем па си мислим ти да си до мене
      Мило мое да те зема с мене от орото

РЕЧНИК

Дреме ми се

   Спи ми се

Дойоди

   Идва

Ньой

   Нея

Оче

   Иска

Она

   Тя

Мораф

   Син

Сака

   Иска

Капаклию

   Шапка


Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19 август 2012 г.
Променен: 2 януари 2014 г.