Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
ДРЕМЕ МИ СЕ ЛЕГА МИ СЕ
Шопска песен (2/4)

   1. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
   Има мома у селото при ню бих си легнал
   Она оче и я очу майкя вой не дава
   Купи майци пагачица она йо даде
   Она оче и я очу майкя вой не дава
   Купи майци пагачица она ми йо даде
   2. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
   Има мома у селото при ню бих си легнал
   Она оче и я очу баща вой не дава
   Купи бащи мораф кожуф и он ми йо даде
   Она оче и я очу баща вой не дава
   Купи бащи мораф кожуф и он ми йо даде
   3. Дреме ми се лега ми се сън ми не дойоди
   Има мома у селото при ню бих си легнал
   Она оче и я очу брат во ю не дава
   Купи брату капаклию и он ми йо даде
   Она оче и я очу брат во ю не дава
   Купи брату капаклию и он ми йо даде

   4. А на попа у селето що че да му дадем
   Кога сака за венчило сто и двайсет гроша
   То на попа му е лесно попадия има
   Че му пее, че му грее прес целата зима
   То на попа му е лесно попадия има
   Че му пее, че му грее прес целата зима
   5. Со настана саком зорим пиле мое дедо
   Ситно оро заиграем зер ми е студено
   Заиграем па си мислим ти да си до мене
   Мило мое да те зема с мене от орото
   Заиграем па си мислим ти да си до мене
   Мило мое да те зема с мене от орото

РЕЧНИК

Дреме ми се

   Спи ми се

Дойоди

   Идва

Ньой

   Нея

Оче

   Иска

Она

   Тя

Мораф

   Син

Сака

   Иска

Капаклию

   Шапка

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19 август 2012 г.
Променен: 27.07.2021 г.