Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ

ДВЕ СА ДРУЖКИ ЖИВУВАЛИ

(11/8)

1. Две са дружке живували Недо, Недке
    Живували другували
    Живували другували, Недо, Недке
    Па се сговор сговориле
   
    2. Да се женат в едно село, Недо, Недке
    В едно село в една къща
    Дочули ги двете майки, Недо, Недке
    Двете майки зли душманки
   
    3. Една дали у селото, Недо, Недке
    У селото за комита
    Друга дали у София, Недо, Недке
    У София за терзия
   


РЕЧНИК

Живували

   Разговаряли

Сдумали

   Наговорили

Душманки

   Врагове

Комита

   

Терзия

   Шивач

Назад

Създаден: 26 февруари 2015 г.
Променен: 24 септември 2015 г.

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum; Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com