Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Йоздал иде младо момче
2/4

   1. Йоздал иде младо момче
   Младо момче с врано конче
   С врано конче треперушко
   Треперушко с бело перо

   Пр. Пемперото трепереше
   Ем трепери, проговаря
   Как трепери пемперото
   Така оро да се върти
   2. Йоздал иде младо момче
   Младо момче с врано конче
   С врано конче треперушко
   Треперушко с бело перо

   Пр. Пемперото трепереше
   Ем трепери, проговаря
   Как трепери пемперото
   Така оро да се върти

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19 декември 2020 г.
Променен: 6 април 2024