Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
КАЛИНО РАДО
Добружанска песен. Право хоро (2/4)

   1. Калино Радо мари, росна ливадо
    Кой ти го купи мари герданчето
    Калино Радо мари, росна ливадо
    Кой ти го кипи мари герданчето
    Тази пуста буля мари дали пък ни знаи
    Който ма люби той ми го купи
    Тази пуста буля мари, дали пък ни знаи
    Който ма люби, той ми го купи
   
   2. Калино Радо мари, росна ливадо
    Кой ти го купи мари коланчето
    Калино Радо мари росна ливадо
    Кой ти го купи мари коланчето
    Тази пуста буля мари, дали пък ни знаи
    Който ма люби той ми го купи
    Тази пуста буля мари, дали пък ни знаи
    Който ма люби той ми го купи
   
   3. Калино Радо мари, росна ливадо
    Кой ти го купи мари сукманчето
    Калино Радо мари, росна ливадо
    Кой ти го кипи мари сукманчето
    Тази пуста буля мари дали пък ни знаи
    Който ма люби той ми го купи
    Тази пуста буля мари, дали пък ни знаи
    Който ма люби, той ми го купи
   
   4. Калино Радо мари, росна ливадо
    Кой ти го люби мари бялото лице
    Калино Радо мари росна ливадо
    Кой ти го люби мари бялото лице
    Тази пуста буля мари, дали пък ни знаи
    Който ма люби той ша ма земи
    Тази пуста буля мари, дали пък ни знаи
    Който ма люби той ша ма земи
   


Калино Радо

РЕЧНИК

Сукман    Горна женска дреха без ръкави.

ОБРЪЩЕНИЯ, КОИТО СА ИЗРАЗ НА ПОЧИТ И РОДНИНСКА ВРЪЗКА

Баба

   Внук (внучка) се обръщат към майката на майка си и на баща си; зет към майката на съпругата си.
Дядо    Внук (внучка) се обръщат към бащата на майка си и на баща си; зет към бащата на съпругата си.
Леля    Обръщение към сестра на бащата или на майката.
Свяко    Обръщение към съпругът на сестрата на бащата или на майката (няма роднинска връзка).
Чичо    Брат на бащата.
Стринка    Съпругата на брата на бащата (няма роднинска връзка).
Вуйна    Съпругата на брат на майката (няма роднинска връка).
Девер    Снаха се обръща към брат на съпруга си.

Калино

   Снаха се обръща към сестрата на съпруга си.
Буля    Сестра се обръща към съпругата на брат си.
Кръсник (калеко, калтята)    Най-уважаваният човек. Той дава име на детето след раждането му, кръщава го в църквата, бди над него през целия му живот и е свидетел на брачния му договор. Според българските църковни обичаи не могат да се сключват бракове между роднини до девето коляно.
Кум    Обръщение на кръстника към неговия кръщелник и роднините му.

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 25 януари 2012 г.
Променен: 31.12.2020 г.