Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
МАРИ ТУДОРО
2/4

   1. Мари Тудоро, Тудоро
   Мари Денлавска дощерьо
   Бива ли сборан да дойдам
   Бива ли сборан да дойдам
   Бива хайдутче, не бива джанъм
   Нимой, нимой доходя
   Бива хайдутче, не бива джанъм
   Нимой, нимой доходя
   2. Ами ми ела друг вечер
   Собута срещу ниделя
   В селуну свадба ще има
   Та са и майка рукали
   Пък ти ми ела хайдутче джанъм
   На малчинкине врачинки
   Пък ти ми ела хайдутче джанъм
   На малчинкине врачинки
   3. Чи тъ съм много чакала
   Пък ма на тебе ни дават
   Мари Тудоро, Тудоро
   И да та дават ни дават
   Ти ма пучакай любе Тудоро
   Собута срещу ниделя
   Ти ма пучакай любе Тудоро
   В собута срещу ниделя

РЕЧНИК

сборан

   повикан

рукам

   каня

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 9 яуари 2018 г.
Променен: 21.12.2020