Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
Накладоше седенкюту
9/8
Ивайло Кирилов


   1. Накладоше седенкюту
   Ду, ду, ду, ду, седенкюту
   Накладоше седенкюту
   Ду, ду, ду, ду, седенкюту
   Оро, оро, вито оро
   Оро, оро, шарено бре
   Оро, оро, вито оро
   Оро, оро, шарено бре
   2. Собраше су сите моми
   Сите моми и ергене
   Собраше су сите моми
   Оро, оро, вито оро
   Оро, оро, шарено бре
   Оро, оро, вито оро
   Оро, оро, шарено бре
   3. Оздол иде цръни Цека
   Нали си е црън, црън, црън, црън
   Зубе му се вижу, вижу
   Вежде му се не вижую
   Оро, оро, вито оро
   Оро, оро, шарено бре
   Оро, оро, вито оро
   Оро, оро, шарено бре


РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 08.05.2022