Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ОГРЕЯЛА МЕСЕЧИНКА
(5/8)

    1. Огреяла месечинка, Йоване ле, лудо младо
    Огреяла месечинка, Йоване ле, лудо младо
    Събрали се двама млади, Йоване ле, лудо младо
    Събрали се да приказват, Йоване ле, лудо младо
   
    2. Котлите им котлясали, Йоване ле, лудо младо
    Котлите им котлясали, Йоване ле, лудо младо
    Стомните им стомнясали, Йоване ле, лудо младо
    Стомните им стомнясали, Йоване ле, лудо младо
   
    3. Кобилица дрен станала, Йоване ле, лудо младо
    Кобилица дрен станала, Йоване ле, лудо младо
    Дрен станала, дренки роди, Йоване ле, лудо младо
    Дрен станала, дренки роди, Йоване ле, лудо младо
   
    4. Двама млади още стоят, Йоване ле, лудо младо
    Двама млади още стоят, Йоване ле, лудо младо
    Още стоят та приказват, Йоване ле, лудо младо
    Още стоят та приказват, Йоване ле, лудо младо
   

   

Напеви от северозапада, 16 Национален фолклорен конкурс, град Монтана, 18-19.05.2024 година, Mлaдежки дoм, napevi_severozapad@abv.bg, tel. +359 96 306 755

РЕЧНИК

Кобилица

   

Котлите

   

Стомните

   

Назад

КОНТАКТИ
Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 8 април 2024 г.
Променен: 11 април 2024 г.