Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
Рано ми е море
(5/8)

1. Рано ми е море слънце йогреяло
    Йош по-рано море роса йопадала
    Йопадала море йот момино цвеке
    Йот момино море и от невестино
    Моминото цвеке овчари го берат
   
2. Моминото цвеке овчари го берат
    Овчари го берат на венци го вият
    На венци го вият, на глави го носат
    На глави го носат по гора мерише
    Невестино цвеке, орачи го берат
3. Невестино цвеке орачи го берат
    Орачи го берат на глави го носат
    На глави го носат ралата си кичат
    Ралата си кичат по поле мерише
    Полето мерише на росен босильок

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 1 април 2016 г.
Променен: 21 юли 2021 г.