Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хорo
Теория
ТЕКСТОВЕ
СЕВДЕНО МОМЕ
2/4

   1. Севдено моме дойди на оро
   Грозно ми оро Севдо без тебе
   Дошла би лудо, дошла би младо
   Ала си немам шарено герданче
   Дошла би лудо, дошла би младо
   Ала си немам шарено герданче
   Севдено моме глава немало
   Защо не си ми Севде казало
   Вчера съм било Севде на пазар
   Щех да ти купим шарено герданче
   Вчера съм било Севде на пазар
   Щех да ти купим шарено герданче
   2. Севдено моме дойди на оро
   Грозно ми оро Севдо без тебе
   Дошла би лудо, дошла би младо
   Ала си немам алово шамийче
   Дошла би лудо, дошла би младо
   Ала си немам алово шамийче
   Севдено моме глава немало
   Защо не си ми Севде казало
   Вчера съм било Севде на пазар
   Щех да ти купим алово шамийче
   Вчера съм било Севде на пазар
   Щех да ти купим алово шамийче
   3. Севдено моме дойди на оро
   Грозно ми оро Севдо без тебе
   Дошла би лудо, дошла би младо
   Ала си немам свилено коланче
   Дошла би лудо, дошла би младо
   Ала си немам свилено коланче
   Севдено моме глава немало
   Защо не си ми Севде казало
   Вчера съм било Севде на пазар
   Щех да ти купим свилено коланче
   Вчера съм било Севде на пазар
   Щех да ти купим свилено коланче

РЕЧНИК

Шамия

   Забрадка (женска кърпа за глава)

Алово

   Червено

Свилено

   Копринено

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 11 януари 2018 г.
Променен: 7 април 2024 г.