Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хорo
Теория
ТЕКСТОВЕ
СНОЩИ УТИДАХ НА НОВА ЧУШМЯ
(7/8)

1. Снощи утидах на нова чушмя
    Снощи утидах на нова чушмя
    На нова чушмя кон да напоя
    На нова чушмя кон да напоя
   
    2. Там си заварих идну момичи
    Там си заварих идну момичи
    Ази гу гледам, то мъ ни гледа
    Ази му думам то ми ни дума
   
    3. Разигра ми са храняна коня
    Разигра ми са храняна коня
    Та му упръска жълтите чехли
    жълтите чехли шитите поли
   
4. Тугас пугледна клету мумичи
    Тугас пугледна тугас продума
    Бре ой та тебе луда гидийо
    Що си ни гледаш храняна коня
   

РЕЧНИК

   

Назад
КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 3 февруари 2018 г.
Променен: 3 февруари 2018 г.