Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
СТАНО БЯЛА СТАНО
Ивайло Кирилов
(7/8 II)

1. Стано, бяла Стано, знаеш ли помниш ли
   Кога е минало размирна година
   Секи с братец бяга с братец братовчеда
   И ас с братец бягах братец братовчеда
  
2. И той ме заведе в гора росенова
   Росен да си бера, росенови китки
   Кога се наведох братец бе до мене
   Братец бе до мене и росен береше
  
3. Кога се изправих братец ми го няма
   Братец ми го няма, любе ми при мене
   И той ме облече в юнашка премяна
   На глава ми тури юнашко калпаче
  
4. Та че ма приведе през Будима града
   Кой от де ма видя на крака ми стана
   Сам си цар ма видя на крака ми стана
   И на меня дума, дума и продума
  
5. Юначе, юначе моминска прилико
   Моминска прилико ти царска изгоро
   Да беше девойка коня си продавам
   Коня си продавам девойка да взема
  

РЕЧНИК

Минало

   Било

Размирна

   Бунтовна

Будима града

   град Будапеща

Меня

   Мене

Назад
КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 29 май 2017 г.
Създаден: 16 февруари 2019 г.