Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
ТЪМЕН СЕ, ТЪМЕН СЕ ОБЛАК ЗАДАДЕ
(2/4)
1. Тъмен се, тъмен се облак зададе
    От север, от север от към Боаза хей, хей хей
    От север, от север от към Боаза хей, хей хей
    В облака, в облака две малки моми
    Една се, една се друга питаха хей, хей хей
    Една се, една се друга питаха хей, хей хей
   
2. Момиче, момиче мър чула ли си
    Че любиш, че любиш моето братче, хей, хей хей
    Че любиш, че любиш моето братче, хей, хей хей
    Момиче, момиче мър чула ли си
    Че любиш, че любиш моето братче, хей, хей хей
    Че любиш, че любиш моето братче, хей, хей хей
   
3. Чула съм, чула съм, не съм разбрала
    Дарове, дарове не мий донесло, хей, хей хей
    От Котел, от Котел от панаира, хей, хей хей
    От както, от както мъй залюбило
    Рокличка, рокличка не мий купило, хей, хей хей
    На свадба, на свадба не мъй завело, хей, хей хей
   


Йоана Стойнова и Божидар Христов
25 ноември 2016

РЕЧНИК

Мъй

   Ме е

Назад
КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 26 август 2015 г.
Променен: 28.07.2021 г.