Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
ВИНО ПИЯМ ЕМ РАКИЯ
9/8

   1. Вино пиям ем ракия
   Вино пиям ем ракия
   Коня явам аджамия
   Коня явам аджамия
   2. Кон ме шета горе доле
   Кон ме шета горе доле
   Горе доле низ това поле
   Горе доле низ това поле
   3. Ме отведе в ладна меана
   Ме отведе в ладна меана
   Во меана дор три моми
   Во меана дор три моми
   4. Първа точи, втора носи
   Първа точи, втора носи
   А третата мене гледа
   А третата мене гледа
   5. Си я качих на кончето
   Си я качих на кончето
   Я отведох право дома
   Я отведох право дома

РЕЧНИК

меане

   механа

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 29.12.2020 г.
Променен: 04.01.2023