Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хоро
Теория

ТЕКСТОВЕ
Завило се хоро голямо
Право хоро (2/4)
    1. Заигра се хоро голямо
    На Кавака, мамо, край село
    На Кавака, мамо, край село
    Край село, край наща къща
    На Кавака, мамо, край село
    Край село, край наща къща
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
   
    2. Сичките моми там бяха
    Хубава Рада не дойде
    Нали е много работна
    Работна още скупосна
    Тъчеше дари дипляше
    Шарени пъстри престилки
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
   
    3. Петку из хоро ходяше
    На тънка гайда свиряше
    На тънка гайда свиряше
    Ситно хорото дробяше
    Очи из хоро мяташе
    Мяташе, мале, фърляше
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
   
    4. Петкова гайда свиряше
    Гайда му свири говори
    Радке ле, либе Радке ле
    Къде си Радке да дойдеш
    Къде си Радке да дойдеш
    Хоро е грозно без тебе
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се тъче, тъй се преде
    Тъй се суче Радо
   


Вокално студио Нуша, 30 юни 2019, гр. Кюстендил

РЕЧНИК

Кавак     Вид широколистна топола
Дюс (дибидюс)     Гладко, равно, едноцветно, без шарка
Суче     Пресуква прежда
Дипля     Подреждам едно над друго

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 11 юли 2019 г.
Променен: 26 VII 2021 г.