Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
Звязда
Безмензурна (~)

    Звязда трепте ле мале
    Низ трапеза
    Не я звязда ле мале
    Невяста я
   

РЕЧНИК

   
   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamisheva@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 юли 2021 г.
Променен: 23 юли 2021 г.