Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Сезон 2010 – 2011


Ганка Стоева

Мария Камишева

Таня Царска

Ивелина Калинова

Надежда Павлова

Василка Татарева

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 3 април 2011 г.
Променен: 22 ноември 2017 г.